Όροι Συμμετοχής Δ. Συζήτησης

Οι όροι αυτοί γνωστοποιούνται για να αποσαφηνίσουν τις διάφορες ευθύνες όλων των μελών της κοινότητας του Forum 4 GPS. Θα πρέπει να τηρούνται από όλους για να εξασφαλιστεί ότι η Δ. Συζήτηση λειτουργεί ομαλά και προσφέρει μια διασκεδαστική και παραγωγική εμπειρία για όλα τα μέλη και επισκέπτες της κοινότητας.

 1. Κανόνες Δ. Συζήτησης

  1. Οι δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται στη σχετική Δ. Συζήτηση. Τα μέλη παρακαλούνται να διαβάζουν τις περιγραφές των Δ. Συζητήσεων πριν δημοσιεύσουν. Τα μέλη που συνεχώς δημοσιεύουν σε λάθος Δ. Συζήτηση μπορεί να δεχθούν προειδοποίηση. #
  2. Τα μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν με τρόπο που να σέβονται τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Οι κόντρες (flaming) ή η εκμετάλλευση των χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θα γίνουν ανεκτές και θα οδηγήσουν σε προειδοποίηση. #
  3. Τα μέλη καλούνται να μην ενεργούν ως "συντονιστές". Αν τα μέλη σημειώνουν ένα ζήτημα το οποίο αντιβαίνει σε κάποιο όρο συμμετοχής είναι ευπρόσδεκτοι να επιστήσουν την προσοχή ενός μέλους της Ομάδας Συντονισμού. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την "Αναφορά" για να αναφέρετε τέτοιες δημοσιεύσεις. Μην αναφέρετε δικές σας δημοσιεύσεις. Τα μέλη που συνεχώς "ενεργούν" ως συντονιστές μπορεί να προειδοποιούνται. #
  4. Τα μέλη θα πρέπει να θυμάστε ότι αυτή η Δ. Συζήτηση απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Δημοσιεύσεις με πορνογραφικό ή γενικά προσβλητικό κείμενο, εικόνες, σύνδεσμοι, κλπ. δεν θα γίνουν ανεκτές και θα οδηγήσουν σε προειδοποίηση. #
  5. Τα μέλη καλούνται να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων χρηστών, τοποθεσίες, μέσα ενημέρωσης, κλπ. Μέλη που συνδέουν ή ζητούν πληροφορίες σχετικά με warez, crack, κλπ. ή αναδημοσιεύουν υλικό χωρίς άδεια, θα λαμβάνουν προειδοποίηση και η δημοσίευσή τους θα διαγράφεται. #
  6. Τα μέλη καλούνται να δημοσιεύουν μόνο στην ελληνική γλώσσα ή την αγγλική, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά μέλη. Απαγορεύεται η χρήση greeklish. Εξαιρούνται περιπτώσεις Ελλήνων μελών εξωτερικού που δεν διαθέτουν "ελληνικό πληκτρολόγιο". Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη θα δικαιολογούν τη χρήση των greeklish και ο διαχειριστής ή ο συντονιστής της Δ. Συζήτησης θα "μεταφράζει" τη δημοσίευση. #
  7. Τα μέλη πρέπει να σέβονται το εύρος ζώνης (bandwidth) των άλλων ιστοσελίδων. Οι εικόνες με χρήση ετικετών εικόνας ([IMG][/IMG]) προς δεδομένα που αποθηκεύονται σε συστήματα τρίτων για τους οποίους ο χρήστης δεν έχει λάβει την άδεια να συνδεθεί μπορεί να αφαιρεθούν. #
  8. Τα μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν με τρόπο που να συνάδει με την "κανονική γραφή". Αυτό σημαίνει οι χρήστες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπερβολικό αριθμό emoticons (φατσούλες), μεγάλη ή μικρή γραμματοσειρά, έγχρωμο κείμενο, κ.λ.π. Ομοίως τα μέλη δεν πρέπει να "φωνάζουν" (χρήση κεφαλαίων) ή να χρησιμοποιούν υπερβολική στίξη (π.χ. ! και ;) στον τίτλο του θέματος ή στο κείμενο της δημοσίευσης. Τα μέλη που κάνουν κατάχρηση των παραπάνω θα έχουν ως συνέπεια να προειδοποιούνται. #
  9. Τα μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα κατάλληλο, σαφή και περιγραφικό τίτλο κατά την δημοσίευση νέου θέματος. Παραδείγματα "κακών" τίτλων θεμάτων περιλαμβάνουν "Βοήθεια!", "Έχω κολλήσει!", "Παίρνω ένα λάθος!", κ.λ.π. Τέτοιες δημοσιεύσεις ενδέχεται να διαγραφούν. #
  10. Απαγορεύεται η παράθεση ολόκληρης προηγούμενης δημοσίευσης ειδικά όταν αναφέρεστε στην αμέσως προηγούμενη δημοσίευση. Εφόσον κρίνετε απαραίτητη τη χρήση παράθεσης, μπορείτε να παραθέσετε μόνο το τμήμα της δημοσίευσης στο οποίο αναφέρεστε. Συνεχής κατάχρηση του όρου μπορεί να επιφέρει προειδοποίηση ή/και διαγραφή της δημοσίευσης. #
  11. Τα μέλη θα πρέπει να κάνουν χρήση του "spoiler" όταν η δημοσίευση περιλαμβάνει κώδικα ή κείμενα μεγάλου μεγέθους ή μεγάλο αριθμό εικόνων. Έτσι οι αναγνώστες επικεντρώνονται στο κυρίως θέμα ενώ μπορούν να "ανοίξουν" το spoiler εφόσον ενδιαφέρονται. #
  12. Τα μέλη χωρίς εμπειρία σε Δ. Συζητήσεις παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν τη Δ. Συζήτηση δοκιμής. Εδώ μπορείτε να κάνετε έλεγχο των υπογραφών, να δοκιμάσετε ένα σύνδεσμο ή μια εικόνα, κ.λ.π. (με την επιφύλαξη σε προηγούμενα σημεία για την ευπρέπεια, warez, κ.λ.π.). #
  13. Το spam δεν ανέχεται εδώ κάτω από οποιαδήποτε περίσταση. Αυτό περιλαμβάνει την επαγγελματική διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, προσφορά υπηρεσιών φιλοξενίας (με χρέωση ή δωρεάν), υπηρεσίες εγκατάστασης, πρόσκληση κ.λ.π. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση ως όνομα μέλους (username) εταιρικών επωνυμιών ή ονομάτων που παραπέμπουν σε εταιρική επωνυμία. Τέλος, απαγορεύεται η ανάρτηση εικόνων στα avatar ή στις υπογραφές που παραπέμπουν ευθέως σε εικόνες με trademark, copyright, κατατεθέντα σήματα εμπορικών αλυσίδων, πολιτικών κομμάτων, ομάδων, οργανώσεων και οργανισμών. Τα μέλη που παραβιάζουν τον όρο θα προειδοποιούνται και οι σχετικές εικόνες ή αναφορές θα διαγράφονται. #
 2. Υπογραφές

  1. Οι υπογραφές μπορεί να περιέχουν έως 255 χαρακτήρες κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς, μέχρι 5 διευθύνσεις URL ή μια εικόνα με μέγιστες διαστάσεις 60px ύψος και 468px πλάτος. #
  2. Οι απομακρυσμένες εικόνες στις υπογραφές πρέπει να έχουν σταθερά υψηλή διαθεσιμότητα ώστε να μην επηρεάζεται ο χρόνος φόρτωσης της σελίδας. Κινούμενες εικόνες δεν επιτρέπονται. #
  3. Τα μέλη που κάνουν κατάχρηση αυτών των κανόνων θα προειδοποιούνται και η υπογραφή θα διαγράφεται. #
 3. Άβαταρ

  1. Τα άβαταρ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 90x90 pixels. #
  2. Τα άβαταρ δεν πρέπει να περιέχουν κινούμενα σχέδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα άβαταρ από την συλλογή του "Forum 4 GPS" ή από εξωτερικό σύνδεσμο ή να φορτώσετε ένα από τον υπολογιστή σας. #
  3. Οι απομακρυσμένες εικόνες στα άβαταρ πρέπει να έχουν σταθερά υψηλή διαθεσιμότητα ώστε να μην επηρεάζεται ο χρόνος φόρτωσης της σελίδας. #
  4. Το περιεχόμενο των άβαταρ υπόκεινται στους ίδιους όρους που ισχύουν για δημοσιεύσεις. #
  5. Τα μέλη που κάνουν κατάχρηση αυτών των κανόνων θα προειδοποιούνται και το άβαταρ θα διαγράφεται. #